Náš příběh.

Naše historie

2003

Skupina rodičů hendikepovaných dětí se rozhodla založit občanské sdružení s cílem vybudovat denní stacionář a další sociální služby. Sdružení se díky vstřícnému přístupu města Mikulov podařilo získat do dlouhodobého pronájmu a za symbolickou částku budovu na ulici Růžová. Vnitřní nebytové prostory o ploše 550 m2 byly nákladem 1,5 milionu korun kompletně zrekonstruovány. Prostředky na tuto investici se podařilo získat z poslanecké iniciativy Parlamentu ČR, Mikroregionu Mikulovsko a od dárců a sponzorů. 

2004

Zahájení provozu

Po kolaudaci 1. září 2004 zahájil stacionář pravidelný provoz.

2006

Poskytované služby jsme rozšířili o projekt Stonožka – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Jeho náplní je terénní a ambulantní podpora rodin, které se díky zdravotnímu handicapu dítěte dostali do nepříznivé sociální situace.

2008

Dalším důležitým mezníkem se stal rok 2008, ve kterém Biliculum s pomocí fondu Evropské Unie – regionálního operačního programu Jihovýchod zrekonstruovalo další prostory ve druhém patře a tím navýšilo kapacitu stacionáře z původních 15 na současných 27 uživatelů. Ve druhém podlaží tak vznikly zcela nové prostory zahrnující tři terapeutické místnosti, učebnu, relaxační a rehabilitační místnosti, jídelnu s kuchyňkou, sociální zařízení a kancelářské zázemí. Současně s rekonstrukcí druhého patra proběhla výměna oken v celé budově, úprava schodiště a byl vybudován bezbariérový přístup na zahradu. Náklady na tuto rekonstrukci dosáhly výše 6,3 milionu korun. Nové prostory přivítaly první uživatele v polovině ledna 2009.

2010

Máme patrona

Náš dlouhodobý partner, akciová společnost Fosfa, se stal našim patronem.

MicrosoftTeams-image

2011

V září 2011 se nám podařilo v Denním stacionáři Mikulov vybudovat výtah pro usnadnění přístupu pro naše klienty.

2013

V Denním stacionáři Mikulov proběhla rekonstrukce zahrady, kterou nyní můžeme využívat pro terapeutickou činnost i společenské aktivity.

2015

V roce 2015 byla forma organizace, v souladu se změnou legislativy, změněna na zapsaný ústav.

2018

Máme svozové vozidlo

Od našeho patrona, společnosti Forfa a.s., jsme dostali svozové vozidlo pro naše klienty.

2019

Díky individuální dotaci hejtmana JMK ve výši 185.000,- jsme v terapeutické zahradě vybudovali vyvýšené záhony. Ty se staly oblíbenou součástí pracovní terapie.

2020

K 31. 12. 2020 byl ukončen projekt Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – STONOŽKA poskytující terénní a ambulantní podporu rodin, které se dostaly do nepříznivé sociální situace.

2021

V Denním stacionáři Mikulov jsme díky sponzorskému daru od Rotary club Brno vybudovali kouzelnou místnost (snoezelen). Jedná se o speciálně upravenou a vybavenou místnost, která nabízí klientům i s nejtěžším stupněm postižení možnost multismyslové stimulace, celkového uvolnění a seberealizace. Tato terapie aktivuje smyslové pocity a má pozitivní vliv na senzoriku. Do místnosti jsme pořídili vodní postel, projektor, bublinkový sloupec, světelný závěs, reproduktory zabudované pod postelí a další světelné a stimulační doplňky.

A co dál?

Do budoucna bychom chtěli obměnit dvě svozová vozidla, která jsou velmi potřebná při svážení klientů ze tří okresů. Naší snahou je také vybudovat chráněné bydlení pro postižené lidi, o které je stále větší zájem.

Všem, kteří nám pomáhají, ať už jsou to naši významní partneři a nebo drobní sponzoři, touto cestou ze srdce děkujeme!