Každý rok pořádáme
charitativní aukci

Díky štědrým darům od našich dárců a patronů můžeme každý rok investovat maximální množství prostředků do zajištění lepší a kvalitní péče. Díky charitativním aukcím pořizujeme vozidla, vybavení a pokrýváme provoz denního stacionáře.

XVII. ročník charitativní aukce - 2023

Slavnostní večer v Gajdošově sále mikulovského zámku opět přinesl nezapomenutelné chvíle. Jsme velice vděční všem, kteří pomáhají svým srdcem a díky nimž mohou naši klienti zažívat opravdovou radost ze života.

V charitativní aukci se na provoz sociální služby Denní sacionář Mikulov vydražilo  924.730 Kč. Děkujeme.

XVI. ročník charitativní aukce - 2022

Aukční večer na mikulovském zámku proběhl opět v krásné předvánoční atmosféře.  Ze srdce děkujeme všem dražitelům, sponzorům, dobrovolníkům i pracovníkům – prostě všem, kteří jsou s námi.

V aukci se podařilo vydražit  738.000 Kč, které budou použity na další činnost a provoz stacionáře.

XV. ročník charitativní aukce - 2021

Po roční přestávce opět proběhla formou společenského večera na Zámku Mikulov. Průběh setkání i výsledek aukce nám potvrdil, že těžká období lidi stmelují a že je mezi námi mnoho lidí s opravdu velkým srdcem.

Výtěžek aukce 850.000 Kč bude použit na spolufinancování nového svozového vozidla pro naše klienty a na pokrytí části nákladů na provoz stacionáře.

XIV. ročník charitativní aukce - 2020

Aukce v roce 2020 bohužel nemohla proběhnout způsobem, na který jsou naši partneři a donátoři zvyklí. I s touto výzvou jsme se dokázali úspěšně vypořádat, aukce proběhla on-line a podařilo se vybrat více přes 255 tisíc korun. Všem sledujícím i dražitelům patří naše velké poděkování.

XIII. ročník charitativní aukce - 2019

XII. ročník charitativní aukce - 2018

XI. ročník charitativní aukce - 2017

X. ročník charitativní aukce - 2016

IX. ročník charitativní aukce - 2015

VIII. ročník charitativní aukce - 2014

Velice děkujeme všem, kteří se na akci podíleli, sponzorům i donátorům. Také všem, kteří vnímají naši práci stejně jako my smysluplnou a potřebnou, kteří nás podporují jakoukoli formou. Budeme se snažit s vaší pomocí naplňovat své poslání i v následujícím roce.

Petr Malásek

ředitel BILICULUM, z.ú.