Dlouholetý profesionální
poskytovatel sociálních služeb

Rodina a uživatel jsou u nás vždy na prvním místě.
Preferujeme individuální přístup ke každému klientovi.
0

Profesionálních pracovníků

0

Denní kapacita klientů stacionáře

0

Sponzorů, donátorů a dárců přispělo v roce 2022

0 let

Pomáháme lidem se zdravotním postižením

Jsme zde od roku 2003.

Biliculum, z.ú - nezisková organizace

Pomáháme formou sociálních služeb lidem s mentálním nebo zdravotním postižením. Organizace vznikla podle zákona o sdružování občanů a je právnickou osobou podle českého práva. BILICULUM, z.ú je plně profesionální organizací využívající práce stálých pracovníků, externistů a dobrovolníků.

Posláním BILICULUM,z.ú. je napomáhat ke zvyšování kvality života lidí s postižením a přispět v této oblasti ke zlepšení informovanosti veřejnosti.

Cílem organizace je na území Jihomoravského kraje napomáhat ke zkvalitňování životních podmínek hendikepovaných lidí provozováním sociálních služeb. V současné době naše organizace provozuje sociální službu s názvem Denní stacionář Mikulov.

K cílům organizace patří také šíření dalších poznatků z oblasti péče a vzdělávání dětí a spoluobčanů s postižením mezi odbornou i laickou veřejnost.

Každý, i malý dar má pro nás význam. Každá věnovaná koruna přispěje k tomu, že naše organizace bude schopna dostát svému poslání.

Jak můžete pomoct VY?

Denní stacionář

Sociální služba s názvem „Denní stacionář Mikulov“ je ambulantní formou sociálních služeb, která je jako „Denní stacionáře“ definována v § 46 Zákona o sociálních službách, č. 108/2006. Výše uvedená sociální služba byla pod identifikátorem č. 9926088 zaregistrována Sociálním odborem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to rozhodnutím ze dne 20.9.2007, č.j. JMK 86888/2007.

 

Profesionální péče

Máme profesionální tým pracovníků, kteří se pravidelně školí a přistupují ke klientům individuálně.

Rodinné zázemí

Klientům poskytujeme přátelské prostředí, ve kterém se nebudou cítit jako pacienti. Naším cílem je dosáhnout nejvyššího komfortu každého klienta.

Dobrovolníků není nikdy dost

Máte chuť pomáhat a podílet se na činnosti organizace? Jsme rádi za každého zapáleného dobrovolníka.

Přispěji finančním darem

Každý finanční dar nám pomáhá v rozvoji péče, zkvalitňování služeb a zvýšení kvality života klientů.

Naše priority

Jsme malé zařízení rodinného typu

Preferujeme individuální přístup ke každému klientovi

Nebojíme se alternativních metod prácce

Rodina a klient jsou pro nás vždy na prvním místě

Náš blog.

Novinky z denního stacionáře

CategoriesDary Denní stacionář

Nová klimatizace

Horko ve stacionáři zvládáme lépe díky daru od paní Budynekové. Moc děkujeme za klimatizaci.

CategoriesAktivity Denní stacionář

Léto nám začíná

Zahájili jsme letní sezónu na koupališti v Mikulově.

CategoriesAktivity Denní stacionář

Hurá do ZOO

V úterý jsme se společně rozjeli na výlet do Hodonína. Navšívili jsme naši kamarádku Andrejku, která s námi strávila krásné…

Celkové roční náklady (2022)

Veškeré finanční příspěvky využíváme výhradně k zajištění lepší péče a vyššího standartu života našich klientů.
  • Personální náklady - 69%
  • Spotřeba energie - 3%
  • Nájemné - 5%
  • Ostatní (opravy, materiál, nákupy atd.) - 23%

Celkové roční příjmy (2022)

  • Tržby z prodeje služeb - 18%
  • Dotace MPSV - 61%
  • Dotace JMK - 6%
  • Dotace, dary, magistráty, města, obce - 9%
  • Finanční dary, nadace, sbírky - 9%
  • Ostatní - 2%

Kontaktní informace

Adresa

BILICULUM, z.ú.
IČ: 266 410 46
Růžová 561/1
692 01 Mikulov

Telefon

+420 778 489 810 - ředitel
+420 778 489 811 - vedoucí

Další informace

info@biliculum.cz
Bankovní spojení: 1385856399/0800