Dlouholetý profesionální
poskytovatel sociálních služeb

Rodina a uživatel jsou u nás vždy na prvním místě.
Preferujeme individuální přístup ke každému klientovi.
0

Profesionálních pracovníků péče

0

Denní kapacita klientů stacionáře

0

Sponzorů, donátorů a dárců přispělo v roce 2021

0 let

Pomáháme lidem se zdravotním postižením

Jsme zde od roku 2003.

Biliculum, z.ú - nezisková organizace

Pomáháme formou sociálních služeb lidem s mentálním nebo zdravotním postižením. Organizace vznikla podle zákona o sdružování občanů a je právnickou osobou podle českého práva. BILICULUM, z.ú je plně profesionální organizací využívající práce stálých pracovníků, externistů a dobrovolníků.

Posláním BILICULUM,z.ú. je napomáhat ke zvyšování kvality života lidí s postižením a přispět v této oblasti ke zlepšení informovanosti veřejnosti.

Cílem organizace je na území Jihomoravského kraje napomáhat ke zkvalitňování životních podmínek hendikepovaných lidí provozováním sociálních služeb. V současné době naše organizace provozuje sociální službu s názvem Denní stacionář Mikulov.

K cílům organizace patří také šíření dalších poznatků z oblasti péče a vzdělávání dětí a spoluobčanů s postižením mezi odbornou i laickou veřejnost.

Staňte se dobrým andělem

Pomozte nám zvyšovat kvalitu života našich klientů. Staňte se dárcem a přispějte libovolou částku.

Svým klientům nabízíme

Denní stacionář

Sociální služba s názvem „Denní stacionář Mikulov“ je ambulantní formou sociálních služeb, která je jako „Denní stacionáře“ definována v § 46 Zákona o sociálních službách, č. 108/2006. Výše uvedená sociální služba byla pod identifikátorem č. 9926088 zaregistrována Sociálním odborem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to rozhodnutím ze dne 20.9.2007, č.j. JMK 86888/2007.

 

Profesionální péče

Máme profesionální tým pracovníků, kteří se pravidelně školí a přistupují ke klientům individuálně. Součástí týmu je i fyzioterapeut, díky kterému se klienti můžou zlepšovat jak fyzicky, tak i psychicky.

Rodinné zázemí

Klientům poskytujeme přátelské prostředí, ve kterém se nebudou cítit jako pacienti. Naším cílem je dosáhnout nejvyššího komfortu každého klienta.

Naše priority

Přátelské rodinné prostředí

Vysoká úroveň zdravotní péče

Usnadnění zvládání handicapu

Přiblížení k plnohodnotnému životu

Dobrovolníků není nikdy dost

Máte chuť pomáhat a podílet se na činnosti organizace? Jsme rádi za každého zapáleného dobrovolníka.

Přispěji finančním darem

Každý finanční dar nám pomáhá v rozvoji péče, zkvalitňování služeb a zvýšení kvality života klientů.

Každá koruna pomáhá.

Jak v Biliculu pracujeme s finančními dary?

Veškeré finanční příspěvky využíváme výhradně k zajištění lepší péče a vyššího standartu života našich klientů.
  • Personální náklady - 71%
  • Spotřeba energie - 2%
  • Nájemné - 5%
  • Ostatní (opravy, materiál, nákupy atd.) - 22%

Náš blog.

Novinky z denního stacionáře

CategoriesAktivity Dary Denní stacionář

Prázdniny jsou tu

Prázdninový provoz začal a nás velmi těší Vaše spolupráce. Chceme poděkovat Fosfa a.s. za krásný nábytek, který nám věnovali, a…

CategoriesDary

Materiál na polštářky

Díky našemu dlouholetému sponzoru Every, s.r.o. Mikulov pro Vás můžeme vyrábět krásné dekorační polštářky. Děkujeme.

CategoriesAktivity

Výletujeme

Děkujeme Faunapark ZOO Sedlec za krásný výlet pro naše klienty. Všichni si dopoledne parádně užili.

Kontaktní informace

Adresa

BILICULUM, z.ú.
IČ: 266 410 46
Růžová 561/1
692 01 Mikulov

Telefon

+420 778 489 810 - ředitel
+420 778 489 811 - vedoucí

Další informace

info@biliculum.cz
Bankovní spojení: 1385856399/0800