Dlouholetý profesionální
poskytovatel sociálních služeb

Rodina a uživatel jsou u nás vždy na prvním místě.
Preferujeme individuální přístup ke každému klientovi.
0

Profesionálních pracovníků

0

Denní kapacita klientů stacionáře

0

Sponzorů, donátorů a dárců přispělo v roce 2022

0 let

Pomáháme lidem se zdravotním postižením

Jsme zde od roku 2003.

Biliculum, z.ú - nezisková organizace

Pomáháme formou sociálních služeb lidem s mentálním nebo zdravotním postižením. Organizace vznikla podle zákona o sdružování občanů a je právnickou osobou podle českého práva. BILICULUM, z.ú je plně profesionální organizací využívající práce stálých pracovníků, externistů a dobrovolníků.

Posláním BILICULUM,z.ú. je napomáhat ke zvyšování kvality života lidí s postižením a přispět v této oblasti ke zlepšení informovanosti veřejnosti.

Cílem organizace je na území Jihomoravského kraje napomáhat ke zkvalitňování životních podmínek hendikepovaných lidí provozováním sociálních služeb. V současné době naše organizace provozuje sociální službu s názvem Denní stacionář Mikulov.

K cílům organizace patří také šíření dalších poznatků z oblasti péče a vzdělávání dětí a spoluobčanů s postižením mezi odbornou i laickou veřejnost.

Každý, i malý dar má pro nás význam. Každá věnovaná koruna přispěje k tomu, že naše organizace bude schopna dostát svému poslání.

Jak můžete pomoct VY?

Denní stacionář

Sociální služba s názvem „Denní stacionář Mikulov“ je ambulantní formou sociálních služeb, která je jako „Denní stacionáře“ definována v § 46 Zákona o sociálních službách, č. 108/2006. Výše uvedená sociální služba byla pod identifikátorem č. 9926088 zaregistrována Sociálním odborem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to rozhodnutím ze dne 20.9.2007, č.j. JMK 86888/2007.

 

Profesionální péče

Máme profesionální tým pracovníků, kteří se pravidelně školí a přistupují ke klientům individuálně. Součástí týmu je i fyzioterapeut, díky kterému se klienti můžou zlepšovat jak fyzicky, tak i psychicky.

Rodinné zázemí

Klientům poskytujeme přátelské prostředí, ve kterém se nebudou cítit jako pacienti. Naším cílem je dosáhnout nejvyššího komfortu každého klienta.

Dobrovolníků není nikdy dost

Máte chuť pomáhat a podílet se na činnosti organizace? Jsme rádi za každého zapáleného dobrovolníka.

Přispěji finančním darem

Každý finanční dar nám pomáhá v rozvoji péče, zkvalitňování služeb a zvýšení kvality života klientů.

Naše priority

Jsme malé zařízení rodinného typu

Preferujeme individuální přístup ke každému klientovi

Nebojíme se alternativních metod prácce

Rodina a klient jsou pro nás vždy na prvním místě

Náš blog.

Novinky z denního stacionáře

CategoriesAktivity Denní stacionář

Valentýn

Valentýnská párty se nám vydařila. Pojďte se podívat na krásné momenty ze společných příprav i oslavy.

CategoriesAktivity Denní stacionář

Kouzelník ve stacionáři

Ve středu dopoledne nás navštívil známý kouzelník Katonas. Připravil si pro nás spoustu triků a kouzel, které nás dovely k…

CategoriesDary

Sbírka Víno Mikulov

Zaměstnanci z Víno Mikulov pro naši organizaci opět uspořádali sbírku a vybrali částku 11 200 Kč. Velice děkujeme za dlouholetou…

Celkové roční náklady (2022)

Veškeré finanční příspěvky využíváme výhradně k zajištění lepší péče a vyššího standartu života našich klientů.
  • Personální náklady - 69%
  • Spotřeba energie - 3%
  • Nájemné - 5%
  • Ostatní (opravy, materiál, nákupy atd.) - 23%

Celkové roční příjmy (2022)

  • Tržby z prodeje služeb - 18%
  • Dotace MPSV - 61%
  • Dotace JMK - 6%
  • Dotace, dary, magistráty, města, obce - 9%
  • Finanční dary, nadace, sbírky - 9%
  • Ostatní - 2%

Kontaktní informace

Adresa

BILICULUM, z.ú.
IČ: 266 410 46
Růžová 561/1
692 01 Mikulov

Telefon

+420 778 489 810 - ředitel
+420 778 489 811 - vedoucí

Další informace

info@biliculum.cz
Bankovní spojení: 1385856399/0800