Jak nás podpořit

Rozhodnete-li se podpořit naší organizaci, můžete tak učinit těmito způsoby:

1. Finančním darem

Finanční dar Vám vždy potvrdíme darovací smlouvou, ve které bude uvedena výše daru a způsob jeho použití. Na základě této smlouvy můžete uplatnit odpočet výše daru od základu daně. Na vyžádání Vám kdykoliv účetně doložíme, jak bylo s Vaším darem naloženo.

2. Zakoupením výrobku na eshopu

Finančně přispět můžete také nákupem výrobků klientů Denního stacionáře Mikulov přes náš E-SHOP.

3. Hmotným darem

Velmi nám pomohou také hmotné dary, např. hygienické potřeby, různá technika, výtvarné potřeby, kancelářské potřeby, výhry do soutěží a podobně. Hmotný dar Vám, stejně jako dar finanční, potvrdíme smlouvou, ve které bude vyčíslena výše daru, tak, abyste mohli uplatnit odpočet daně.

4. Účastí na některé z našich veřejných akcí

Každoročně ke konci roku organizujeme charitativní aukci archivních vín od našich dárců a výtvarných děl profesionálních výtvarníků a klientů Dětského stacionáře Mikulov.

5. Formou služby

Můžete nám také pomoci bezúplatným nabídnutím vašich profesních dovedností (opravy, řemeslné práce apod.).

Co Vám nabízíme my?