Biliculum z.ú.

CategoriesDary

Poděkování

Dne 14.11.2022 nás osobně navštívil Ing. Ivan Baťka, generální ředitel Fosfy a.s., která je dlouholetým patronem naší neziskové organizace. Při velmi milém setkání jsme se domluvili na další velmi významné spolupráci, za kterou ze srdce děkujeme.

CategoriesDary Denní stacionář

Zpět v Biliculu

Po prázdninovém odpočinku se všichni klienti tešili zpět do stacionáře i na svozovou službu, která v měsíci červenci nebyla z důvodu vybírání řádných dovolených poskytována.
Těší nás Vaše spolupráce a děkujeme za podporu Květinářství U Rosničky.