Návštěva Městské knihovny Mikulov

Březen – měsíc knihy – návštěva Městské knihovny Mikulov.
Děkujeme paní ředitelce Mgr. Iloně Salajkové za úžasný program, který připravila pro naše klienty.