Poděkování společnosti Víno – klub

Děkujeme společnosti Víno-klub za hmotný dar v podobě tolik potřebné sušicky a pračky na prádlo.