Zpět v Biliculu

Po prázdninovém odpočinku se všichni klienti tešili zpět do stacionáře i na svozovou službu, která v měsíci červenci nebyla z důvodu vybírání řádných dovolených poskytována.
 
Těší nás Vaše spolupráce a děkujeme za podporu Květinářství U Rosničky.