Canisterapie

Děkujeme všem z Farmy u Lamáka za příjemné a zážitkové dopoledne.