Darování svozového vozidla

Náš sen se stal skutečností!
V pondělí 24. 7. 2023 nám Fosfa a.s. jménem generálního ředitele Ing. Ivana Baťky darovala a slavnostně předala nové devítimístné svozové vozidlo s hydraulickou plošinou. Akce proběhla za účasti paní starostky Mikulova, zaměstnanců Fosfy, pracovníků Bilicula a dalších pozvaných hostů. Auto nám požehnal mikulovský probošt Mgr. Pavel Pacner. Po předání daru si klienti, jejich rodiče a zúčastnění prohlédli vybavení vozu.
Nesmírně si vážíme takové podpory a ze srdce děkujeme.