Sport spojuje

Tak jsme si zase trochu zasportovali a věříme, že to nebylo naposledy.
Je úžasné vidět, jak malí bojovníci, pod vedením Petra Dohnala, pomáhají našim klientům využít své schopnosti a dovednosti, a tím je přiblížit svým cílům. Díky této spolupráci se i děti učí empatii, soucitu a respektu k druhým lidem. Společně s Petrem se učí důležitým hodnotám, rozvíjí sociální dovednosti a ctnosti.
Jejich oddanost a dobrovolná práce jsou příkladem toho, co můžeme dokázat, když se spojíme a podporujeme se navzájem.